• Overbruggend

  • Ijzersterk

  • Meten is weten

  • Ondersteunend

                  
Opdrachtgevers besluiten steeds vaker bepaalde activiteiten binnen haar organisatie buiten de deur te laten verzorgen. Deze verandering komt voort uit de behoefte om flexibeler op marktomstandigheden te kunnen reageren of omdat men niet alle kennis en kunde in huis kan en wil hebben.Kennis moet immers actueel worden gehouden en in deze tijd is dit geen sinecure.KBS Bouwservice richt zich hierbij op de uitvoering (of ondersteuning hiervan) van de veelal aansprekende projecten in de:

- Petrochemie

- Industriebouw

- Civiele Betonbouw

- Waterbouw

- Woningbouw

- UtiliteitsbouwKBS Bouwservice wil dit mogelijk maken door in de uitvoering van uw (deel)project een ervaren en gemotiveerde uitvoerder(s) in te zetten. Deze uitvoerder welke verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding aan medewerkers op het project heeft als primaire taak om op basis van bestek en tekeningen binnen de werkbegroting en planning het project te coördineren. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de inzet van personeel (van diverse nationaliteiten), middelen en een doelmatige administratie inzake materiaal, materieel en tijd. Hij neemt deel aan diverse overlegvormen en is de operationele schakel tussen de organisatie, de opdrachtgever, toezichthouder, leveranciers en onderaannemers.

KBS Bouwservice vindt het vanzelfsprekend dat deze uitvoerder over een goed gevoel voor Arbo, kwaliteit, milieu en netheid moet beschikken. Indien u als bouwondernemer een capaciteitsprobleem heeft binnen de uitvoering van een van uw projecten dan kan KBS Bouwservice hiervoor een oplossing bieden, u kunt hier contact met ons opnemen.